Nasi Partnerzy Biznesowi
Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Firma Seb-comp, przy programie 3DwithMe posiada uprawnienia Akademii Edukacyjnej, jak również Partnera Egzaminacyjnego  umożlwiające kształcenie w branży druku 3D zgodnie ze standardami UE. 
Partnerzy VCC współpracują z Fundacją VCC, jak również z Akademiami Regionalnymi, mając na uwadze oczekiwania pracodawców i przygotowanie przyszłych specjalistów do uczenia się i korzystania z nowoczesnych technologii. Więcej na temat standardu VCC znajdziesz na www.vccsystem.eu.